Skyddsrum

Hos Sericoda Brand och Säkerhet AB finns kompetens om skyddsrum. Vi är av MSB certifierad skyddsrumssakkunnig med allmän behörighet, certifieringsnummer SRG1057.

Vi utför:

Skyddsrumstillsyn

Skyddsrumskontroll

Avvecklingsbesiktning

Skyddsrumsyttrande

Skyddsrumsstatus